Мученица Нина Лальская

Тропарь, глас 4.

А́гница Твоя́, Иису́се, Ни́на,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2.

Храм твой всечестны́й я́ко цельбу́ душе́вную обре́тшее,/ вси ве́рнии велегла́сно вопие́м ти:/ дево му́ченице Ни́но великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ свята́я му́ченице Ни́но,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва

О до́блественная страстоте́рпице Христо́ва Ни́но, земли́ на́шея до́брое прозябе́ние, Це́ркве Ру́сския избра́нная дщи! Кто не удиви́тся си́ле Бо́жией, в не́мощи твое́й соверши́вшейся? Ты бо му́жески враги́ ви́димыя и неви́димыя низложи́вши, заточе́ния и мно́гия му́ки Христа́ ра́ди претерпе́ла еси́ и Ца́рствие Небе́сное насле́довала еси́. Те́мже тя, я́ко благу́ю и ве́рную рабу́ Госпо́дню, досто́йно почита́юще, приле́жно мо́лим: моли́ о нас всеще́драго Бо́га, да да́рует Це́ркве Росси́йстей благостоя́ние, оте́честву на́шему мир, лю́дем во благоче́стии преспе́яние, в ско́рбех утеше́ние, в обстоя́ниих по́мощь и заступле́ние: да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством земно́е жи́тельство про́йдем и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти ди́вного во святы́х свои́х Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.